Klicaj rasbora

Klicaj rasbora živi v bentopelagični , sladke vode okolje.Klicaj Rasbora (Rasbora urophthalma) je ena od majhnih rasbor, ki jo zlahka prepoznamo po vodoravni črti, ki je najširša pod začetkom hrbtne plavuti, nato pa se zoži do konice proti dnu repa. Več